aplikacion

Bankat e ngarkesës në grumbullin e ngarkimit

Skenarët e aplikimit të rezistencës

Gypat e karikimit, të njohura gjithashtu si stacione karikimi ose pika karikimi, luajnë një rol vendimtar në adoptimin dhe suksesin e gjerë të automjeteve elektrike (EV).Rëndësia e tyre është e shumëanshme në fusha të ndryshme, duke kontribuar në rritjen e lëvizshmërisë elektrike, qëndrueshmërinë mjedisore, efikasitetin e energjisë dhe avancimin teknologjik.

Bankat e ngarkesës përdoren rregullisht për të testuar dhe vërtetuar performancën e infrastrukturës së tarifimit.

1. Banka e ngarkesës përdoret për të simuluar ngarkesën elektrike që do të përjetojë një grumbull karikimi gjatë procesit të karikimit.
2. Banka e ngarkesës përdoret gjithashtu për të kryer testimin e kapacitetit në shtyllat e karikimit.
3. Banka e ngarkesës aplikon ngarkesa të simuluara në grumbullin e karikimit, duke i lejuar inxhinierët të vlerësojnë performancën e tij në kushte sfiduese dhe të identifikojnë dobësitë e mundshme.
4. Bankat e ngarkesës mund të përdoren për të simuluar kushte të ndryshme mjedisore, të tilla si temperaturat e larta ose tensionet e ulëta, për të vlerësuar se si grumbulli i karikimit reagon ndaj skenarëve të ndryshëm.
5. Bankat e ngarkesës mund të përdoren për të verifikuar funksionimin e duhur të elementeve të sigurisë së shtyllave të karikimit në kushte të kontrolluara.

Përdorimet/Funksionet dhe figurat për rezistorët në terren

dtrfgd
R
R (1)

Koha e postimit: Dhjetor-06-2023