aplikacion

Bankat e Ngarkesës në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor

Skenarët e aplikimit të rezistencës

Bankat e ngarkesës luajnë një rol vendimtar në fushën e kujdesit shëndetësor.Disa nga aplikacionet kryesore përfshijnë:
1.Kryerja e testeve rezervë të fuqisë spitalore.Përdorimi i bankës së ngarkesës për testim të rregullt do të sigurojë që në rast të një ndërprerjeje të energjisë, sistemi i gatishmërisë të jetë në gjendje të marrë ngarkesën e plotë në 10 deri në 15 sekonda nga fillimi i gjeneratorit.
2.Ndihmon në heqjen e lagështirës së gjeneratorit.Përdorimi i një gjeneratori me ngarkesë të plotë ndihmon në shmangien e "grumbullimit të lagësht" ku performanca e motorit rrezikohet nga karburanti i padjegur, vaji lubrifikues dhe kondensimi i shkaktuar nga një ngarkesë e lehtë në alternator dhe temperatura e ulët e motorit dhe gazrat e shkarkimit.Është e nevojshme një bankë ngarkese rezistente.
3. Përdorimi i një banke ngarkese për të simuluar kërkesën aktuale do të provojë nëse kontrollet dhe panelet e çelësave funksionojnë siç pritet në kushte reale.
Testimi i ngarkesës së kërkesës totale do të sigurojë që çdo ndryshim në profilin e fuqisë së ndërtesës ose procesit mund të monitorohet – si p.sh. një ndryshim ose përmirësim në kondicioner ose ngrohje, ashensorë ose makineri të tjera ose një ndryshim në vetë gjeneratorin ( p.sh. karburanti, rryma e ajrit, akustika ose ndryshimi i shkarkimit).
4. Shkarkimi i rregullt i UPS-it duke përdorur një bankë ngarkese DC do të sigurojë që ai të mund të mbahet në gjendjen e tij plotësisht të ngarkuar për aq kohë sa të jetë e mundur.

Përdorimet/Funksionet dhe figurat për rezistorët në terren

kujdesi shëndetësor 1
R

Koha e postimit: Dhjetor-06-2023